poniedziałek, 06 maj 2024 17:26

Podwójna terapia przeciwko śmiertelnemu nowotworowi mózgu

badania naukowców dla pacjentów z glejakiem mózgu badania naukowców dla pacjentów z glejakiem mózgu pixabay

Glejak to często śmiertelna forma raka mózgu, z której tylko 5% pacjentów przeżywa dłużej niż pięć lat. Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Lee Kong Chian School of Medicine (LKCMedicine) oraz National Neuroscience Institute (NNI) mogą otworzyć nowe perspektywy dla pacjentów z glejakiem. Ich prace mogą być przełomowe w leczeniu tej śmiertelnej choroby i zapobieganiu jej nawrotom.

Czego się dowiesz?

1. Jakie nowe nadzieje niosą badania naukowców z NTU i NNI dla pacjentów z glejakiem mózgu?
2. Jakie enzymy są zaangażowane w oporność na leczenie glejaka mózgu?
3. Jakie leki zostały wykorzystane w badaniach do zwalczania oporności na temozolomid?
4. Kto jest głównym autorem badań naukowych z Lee Kong Chian School of Medicine?
5. Jakie instytucje współpracują nad opracowaniem skuteczniejszej terapii dla pacjentów z glejakiem mózgu?

Odporność na chemioterapię

Obecnie, do leczenia glejaków stosowany jest lek chemioterapeutyczny o nazwie temozolomid (TMZ). TMZ uszkadza DNA komórek rakowych, uniemożliwiając im dzielenie się. Niestety, glejak prawie zawsze powraca, ponieważ rak w końcu staje się odporny na TMZ.

Mechanizm oporności na leczenie

Aby zrozumieć mechanizm oporności na leczenie i znaleźć potencjalne cele leków dla opornych glejaków, naukowcy porównali aktywność kinaz białkowych - enzymów zaangażowanych w szlaki sygnałowe komórek związane z wzrostem i rozprzestrzenianiem się raka - w komórkach glejaków mezenchymalnych (ME) i proneuralnych (PN) pochodzących od pacjentów.

Podwójne uderzenie przeciwko guzom mózgu

Wyniki badań pokazały, że blokowanie szlaku sygnałowego p38MAPK i MEK/ERK, jednocześnie przywraca skuteczność TMZ wobec glejaka mezenchymalnego (ME). Inhibitory p38MAPK i MEK/ERK, ralimetinib i binimetinib, odpowiednio, przywróciły skuteczność TMZ przeciwko ME. Inhibowanie p38MAPK zmniejszyło także ekspresję różnych białek transporterów leków i poprawiło retencję TMZ w komórkach.

Badania te pokazują, że terapie ukierunkowane na jednoczesne blokowanie różnych szlaków sygnałowych mogą być obiecującym podejściem w leczeniu opornych glejaków. Odkrycia te otwierają nowe możliwości dla leczenia glejaka, a badacze planują kontynuować badania w celu doprowadzenia terapii do kliniki.

Źródło: Medicalxpress