sobota, 13 styczeń 2024 17:47

Światowe Forum Ekonomiczne: Jakie są największe zagrożenia 2024 roku?

największe zagrożenia 2024 roku największe zagrożenia 2024 roku fot. pixabay

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) przedstawia raport skupiający się na kluczowych zagrożeniach, które staną przed światem w 2024 roku. Według badań przeprowadzonych wśród prawie 1500 ekspertów, liderów i decydentów, największymi wyzwaniami są dezinformacja oraz ekstremalna pogoda.

 

Narzędzia sztucznej inteligencji i deepfakes

Rozwój narzędzi sztucznej inteligencji, zdolnych do samodzielnego tworzenia treści, jest uznawany za znaczące zagrożenie. Eksperci zwracają uwagę na możliwość generowania tzw. deepfakes - czyli nagrań i filmów, które realistycznie imitują rzeczywistość, choć bazują wyłącznie na sztucznie stworzonych treściach. Carolina Klint, specjalistka zarządzania ryzykiem, podkreśla, że to narzędzie może skutecznie wpływać na duże grupy społeczne, jednocześnie zwiększając polaryzację społeczeństwa. Narzędzia sztucznej inteligencji, zwłaszcza w kontekście deepfakes, stwarzają ryzyko dla demokracji. Trudność w weryfikowaniu faktów może prowadzić do podważania procesów wyborczych, osłabiając fundamenty demokratyczne. Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami, takimi jak gwałtowne protesty, przestępstwa z nienawiści, a nawet terroryzm.

Zagrożenia środowiskowe na horyzoncie

Przy dłuższym, dziesięcioletnim horyzoncie czasowym, raport WEF wskazuje na ryzyka związane z utratą różnorodności biologicznej oraz krytycznymi zmianami klimatu. Zdaniem uczestniczących w badaniach ekspertów, najważniejszymi wyzwaniami dla świata będą konsekwencje związane z ochroną środowiska. Prognozy na następną dekadę zakładają wyłonienie się wielobiegunowego lub sfragmentaryzowanego porządku świata. W ramach tego scenariusza średnie i wielkie mocarstwa będą rywalizować, ustalać i egzekwować regionalne zasady i normy.

Forum WEF w Davos

Tegoroczne zgromadzenie liderów światowej polityki i gospodarki w Davos zapowiada się jako platforma do dyskusji na temat przedstawionych zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania. Forum trwać będzie od najbliższego poniedziałku do piątku, gromadząc kluczowe postaci ze świata biznesu i polityki. Raport WEF wskazuje, że środowisko cyfrowe i klimatyczne stają się areną globalnych wyzwań, wymagając skoordynowanych działań na skalę światową.

Raport Światowego Forum Ekonomicznego wyraźnie ukazuje, że przed światem stoi nie tylko era technologicznego postępu, ale również wyzwania z nią związane. Zagrożenia związane z dezinformacją, narzędziami sztucznej inteligencji i ekstremalną pogodą wymagają globalnej współpracy i działań. Forum w Davos, gromadząc liderów z różnych dziedzin, staje się istotną platformą do dyskusji i poszukiwania rozwiązań.

Źródło: Bankier,X, Trybuna Polska