środa, 13 grudzień 2023 19:38

Magazyn w branży farmaceutycznej - jak powinien wyglądać?

Magazyn w branży farmaceutycznej Magazyn w branży farmaceutycznej fot: materiały prasowe

Magazyny projektowane i organizowane z myślą o branży farmaceutycznej to obiekty, które podlegają bardzo złożonym wymogom systemowym. Nic w tym dziwnego - ich zadaniem jest bowiem stworzenie warunków do bezpiecznego przechowywania leków i produktów farmaceutycznych. A na to dzisiejsza medycyna kładzie szczególny nacisk.

Magazyny dla farmaceutyków - jak je zorganizować?

Zacznijmy od tego, że magazyn w branży farmaceutycznej jest obiektem dość rozległym. Powierzchnia magazynowa musi być przystosowana do przyjęcia dziesiątek, a nawet setek farmaceutyków. Kolejną kwestią jest też lokalizacja obiektu. Magazyn musi znajdować się blisko ważnych węzłów komunikacyjnych, tak aby maksymalnie skrócić łańcuchy dostaw i tym samym poprawić efektywność dostarczania preparatów lub wyrobów, od których zależy ludzkie zdrowie i życie. Bądź co bądź, dostawa leków do aptek nie może być w żadnym stopniu ograniczona.

Warunki panujące wewnątrz magazynu

Nie bez znaczenia jest też... wysoki stopień termoizolacji. Magazyn dla farmaceutów musi zapewniać optymalną temperaturę, a jej wartość nie powinna przekraczać (niezależnie od warunków panujących na zewnątrz) 25 stopni Celsjusza. Oczywiście magazyn powinien również zapewniać możliwość regulacji temperatury wewnątrz, tak aby można było przechowywać różne rodzaje leków, a nawet (wymagających niskich temperatur) szczepionek. Obecność chłodni o określonej kubaturze jest zatem niezbędna. Zgodnie z przepisami narzuconymi przez Nadzór Farmaceutyczny, muszą być to przestrzenie, w których temperatura jest nie tylko regulowana, ale też rejestrowana.

W co wyposażyć magazyn farmaceutyczny?

Właściwe rozwiązania magazynowe dla branży farmaceutycznej dotyczą również kwestii samego wyposażenia obiektu. W tym celu należy go wyposażyć w odpowiednie:

  • oświetlenie, umożliwiające klasyfikację wyrobu i odczyt jego parametrów oraz nazwy,

  • systemy przeciwpożarowe, które mogą mieć postać instalacji mokrej lub suchej,

  • przegrody, które zapewnią możliwość łatwego usuwania wszystkich zanieczyszczeń,

  • zaplecze logistyczne, umożliwiające przyjmowanie TIR-ów.

Poza tym należy pamiętać, że odpowiednio przygotowany do pełnienia swej funkcji magazyn farmaceutyczny, musi być częścią większego systemu. Nie bez znaczenia jest też określenie, czy dany obiekt ma pełnić funkcję magazynu centralnego, czy też satelitarnego.

Posiadanie infrastruktury to jedno, a jej "zapełnienie" lekami, to drugie. Dlatego firma https://urtica.pl/edukacja.html oferuje możliwość dystrybucji leków, magazynowania ich, a także prowadzenia szeroko rozumianych usług marketingowych i logistycznych.