czwartek, 30 maj 2024 21:27

Niepokojący trend wcześniejszej pierwszej miesiączki

Przyczyny wcześniejszej pierwszej miesiączki Przyczyny wcześniejszej pierwszej miesiączki fot: unsplash

Najnowsze badania ujawniają, że wiek, w którym dziewczęta dostają swoją pierwszą miesiączkę, znacząco spadł w ciągu ostatnich 50 lat. Badacze z Harvardu wskazują na kilka czynników, które mogą przyczyniać się do tego zjawiska, budząc tym samym obawy o przyszłe zdrowie młodych kobiet.

  • Jakie są główne przyczyny wcześniejszego dojrzewania dziewcząt?
  • Jakie konsekwencje zdrowotne mogą wynikać z nieregularnych cykli menstruacyjnych?
  • Jakie różnice etniczne odnotowano w badaniu dotyczącym wieku pierwszej miesiączki?
  • W jaki sposób otyłość dziecięca wpływa na wcześniejsze dojrzewanie?
  • Jakie działania sugerują naukowcy, aby przeciwdziałać problemowi wcześniejszego dojrzewania?

Spadek wieku pierwszej miesiączki

Według badania przeprowadzonego przez naukowców z Harvardu, dziewczęta w wieku od 19 do 24 lat zaczynały miesiączkować średnio w wieku 11 lat. Dla porównania, kobiety w wieku od 55 do 74 lat dostawały pierwszą miesiączkę średnio w wieku 12 lat. Co więcej, odnotowano również wzrost liczby dziewcząt, które zaczynają miesiączkować przed ukończeniem dziewiątego roku życia.

Wpływ otyłości i zanieczyszczeń chemicznych

Naukowcy sugerują, że jednym z głównych czynników przyczyniających się do wcześniejszego dojrzewania może być rosnąca otyłość wśród dzieci. Wcześniejsze badania powiązały to zjawisko ze spożywaniem niezdrowej żywności, zanieczyszczeniem chemicznym oraz pewnymi zanieczyszczeniami. Zifan Wang, główny autor badania, podkreśla, że wyższe poziomy hormonów płciowych i leptyny, produkowanej przez komórki tłuszczowe, mogą przyspieszać dojrzewanie.

Różnice etniczne i czynniki środowiskowe

Badanie przeprowadzone w ramach Apple Women's Health Study, które wykorzystało dane z iPhone'ów i Apple Watch, wykazało również, że dziewczęta pochodzenia azjatyckiego i afroamerykańskiego częściej raportowały wcześniejszą miesiączkę. Naukowcy wskazują, że nie jest to związane z genetyką, lecz z innymi czynnikami środowiskowymi i kontekstowymi, które mogą wpływać na wcześniejsze dojrzewanie przez mechanizmy powiązane z rasizmem.

Wzrost liczby nieregularnych cykli

Zifan Wang zwraca uwagę na fakt, że dziewczęta biorące udział w badaniu częściej zgłaszały, że ich cykl menstruacyjny potrzebował więcej czasu, aby stać się regularnym. To zjawisko jest niepokojące, ponieważ nieregularne cykle mogą być wskaźnikiem późniejszych problemów zdrowotnych, takich jak choroby wieńcowe, cukrzyca typu 2 czy reumatoidalne zapalenie stawów.

Badania opublikowane w czasopiśmie JAMA (1) Network zwracają uwagę na rosnący problem wcześniejszego dojrzewania dziewcząt i jego potencjalne konsekwencje zdrowotne. Naukowcy podkreślają potrzebę wczesnej interwencji i edukacji na temat nieregularnych cykli menstruacyjnych oraz dalszych badań nad czynnikami wpływającymi na to zjawisko.

Przypisy:

(1) JAMA, czyli Journal of the American Medical Association, to międzynarodowe, recenzowane czasopismo medyczne publikujące badania naukowe, przeglądy literatury medycznej, komentarze na temat aktualnych praktyk medycznych oraz inne artykuły związane z medycyną i opieką zdrowotną. JAMA jest jednym z najbardziej wpływowych i szeroko czytanych czasopism w dziedzinie medycyny na świecie.

JAMA została założona w 1883 roku i od tego czasu jest uznawana za ważne źródło informacji medycznych dla lekarzy, naukowców oraz innych profesjonalistów zdrowia. Czasopismo jest oficjalnym organem American Medical Association (AMA), największej organizacji lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Oprócz publikacji badań naukowych JAMA często podejmuje również kwestie dotyczące polityki zdrowotnej, etyki medycznej oraz edukacji medycznej.

Publikacje w JAMA charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i są często cytowane w innych pracach naukowych, co potwierdza ich znaczący wpływ na rozwój medycyny. Czasopismo ma na celu nie tylko informowanie o najnowszych wynikach badań, ale również przyczynianie się do poprawy praktyki klinicznej poprzez promowanie najlepszych dostępnych dowodów naukowych i standardów opieki.

Źródło: Dailymail