sobota, 01 czerwiec 2024 15:13

Stres powiązany z wcześniejszym używaniem substancji u nastolatków

Stres w dzieciństwie wpływa na użycie narkotyków przez nastolatków Stres w dzieciństwie wpływa na użycie narkotyków przez nastolatków fot: unsplash

Badania zaprezentowane na dorocznym spotkaniu Endocrine Society ENDO 2024 w Bostonie wskazują, że stres w dzieciństwie jest związany z wcześniejszym używaniem substancji zarówno u chłopców, jak i dziewcząt. Traumatyczne wydarzenia mogą zwiększać ryzyko używania substancji u chłopców, podczas gdy stres środowiskowy i wczesne dojrzewanie mogą zwiększać ryzyko u dziewcząt.

  • Jakie są wczesne stresy życiowe i jaki mają wpływ na młodzież?
  • Jakie są różnice płciowe w wpływie stresu i dojrzewania na używanie substancji?
  • Jakie wyniki uzyskano w badaniu Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD)?
  • W jaki sposób traumatyczne wydarzenia i stres środowiskowy wpływają na używanie substancji przez młodzież?
  • Jakie wnioski z badań mogą być użyte do udoskonalenia programów zapobiegawczych w szkołach?

Wczesne stresy życiowe i ich wpływ

Wczesne stresy życiowe obejmują doświadczenia dzieci z przemocą, zaniedbaniem i konfliktami. Około 20% nastolatków w Stanach Zjednoczonych doświadczyło takich stresów na pewnym etapie życia, a te doświadczenia wpływają na ich zachowania zdrowotne w okresie dorastania i dorosłości.

"Wcześniejsze rozpoczęcie używania substancji (1) wiąże się z bardziej poważnymi zaburzeniami związanymi z używaniem substancji w dorosłości, wczesne stresy życiowe i wczesne dojrzewanie były już wcześniej powiązane z wczesnym używaniem substancji, ale nie było jasne, czy te związki są takie same dla chłopców i dziewcząt." - główna badaczka Alexandra Donovan, Ph.D., z Charles R. Drew University of Medicine and Science w Los Angeles

Analiza różnic płciowych

Donovan i jej współpracownicy oceniali różnice płciowe w wpływie dojrzewania i stresu na używanie alkoholu, nikotyny i konopi do 13 roku życia. Analizowali dane od 8,608 uczestników badania Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), którzy mieli 9 lub 10 lat na początku badania. Badanie obejmowało dane z pierwszych trzech lat projektu ABCD.

Naukowcy zbadali wpływ wczesnych stresów życiowych i stwierdzili, że zwiększają one prawdopodobieństwo wcześniejszego używania alkoholu, nikotyny lub konopi zarówno u chłopców, jak i dziewcząt.

"Wyniki naszego badania wspierają związek między wczesnymi stresami życiowymi a używaniem substancji wśród nastolatków, rozszerzając nasze zrozumienie tego, jak ten związek może różnić się w zależności od płci, te odkrycia mogą być wykorzystane do udoskonalenia programów zapobiegawczych w szkołach, promując bardziej indywidualne podejście." - Alexandra Donovan

Znaczenie wyników badań

Stres w dzieciństwie zwiększył prawdopodobieństwo wcześniejszego używania substancji u chłopców o 9-18% i u dziewcząt o 13-20%. Stres środowiskowy zwiększył prawdopodobieństwo wcześniejszego używania nikotyny i konopi u dziewcząt o 15-24%, podczas gdy traumatyczne wydarzenia zwiększyły to prawdopodobieństwo u chłopców o 15-16%. Wyższe wyniki rozwoju dojrzewania zwiększyły prawdopodobieństwo wcześniejszego używania nikotyny u dziewcząt, jednocześnie zmniejszając to prawdopodobieństwo u chłopców.

Przypisy:

(1) Substancje, zwane też używkami, to różne rodzaje środków chemicznych, które wpływają na układ nerwowy i mogą zmieniać percepcję, nastrój, świadomość i zachowanie. Do najbardziej znanych i powszechnie używanych substancji należą:

  • Alkohol - legalny depressant, który zmniejsza aktywność układu nerwowego. Jego wpływ obejmuje euforię, zmniejszenie lęku, a przy wyższych dawkach prowadzi do upośledzenia koordynacji, mowy i czasem świadomości.
  • Nikotyna - główny składnik aktywny papierosów, który działa stymulująco na układ nerwowy. Nikotyna szybko uzależnia i jest związana z wieloma poważnymi schorzeniami, w tym z chorobami serca, rozedmą płuc oraz nowotworami, szczególnie płuc i krtani.
  • Konopia - zawiera substancje takie jak THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kanabidiol), które wpływają na układ nerwowy. THC jest psychoaktywny i odpowiedzialny za większość efektów odurzających marihuany, podczas gdy CBD jest znane ze swoich właściwości terapeutycznych, takich jak zmniejszanie lęku i bólu.

Substancje te różnią się w zależności od sposobu przyjęcia (np. picie, palenie, inhalacja), skutków, jakie wywołują, oraz legalności w różnych regionach świata. Choć niektóre substancje mogą mieć zastosowanie medyczne i są legalne w wielu krajach, inne są kontrolowane lub zakazane ze względu na potencjalne ryzyko nadużycia, uzależnienia i szkód zdrowotnych. Używanie tych substancji, zwłaszcza w młodym wieku, może prowadzić do długoterminowych problemów zdrowotnych i społecznych.

Źródło: MedicalXpress