poniedziałek, 13 maj 2024 21:50

Korzystanie z internetu poprawia samopoczucie

Bierz telefon i scrolluj Bierz telefon i scrolluj fot: unsplash

Najnowsze badania Uniwersytetu Oksfordzkiego wskazują, że korzystanie z internetu ma pozytywny wpływ na samopoczucie i satysfakcję życiową. Pomimo powszechnych obaw, analiza danych od 2 milionów osób z 168 krajów pokazuje, że dostęp do internetu może znacząco poprawić jakość życia.

  1. Jakie korzyści płyną z korzystania z internetu według badań Uniwersytetu Oksfordzkiego?
  2. Jakie wskaźniki dobrostanu zostały uwzględnione w badaniu?
  3. Jakie różnice zaobserwowano w zależności od płci i wieku uczestników badania?
  4. Jakie były ogólne wnioski profesora Andrew Przybylskiego na temat wpływu internetu na dobrostan?
  5. Jakie są dalsze kroki w badaniach nad wpływem internetu na jakość życia?

Wyniki badań Uniwersytetu Oksfordzkiego

Zespół badawczy pod kierownictwem profesora Andrew Przybylskiego z Oxford Internet Institute przeanalizował dane zebrane od 2006 do 2021 roku w ramach Gallup World Poll. Badanie objęło 2,414,294 osoby w wieku od 15 do 99 lat. Badacze odkryli, że satysfakcja życiowa była o 8,5% wyższa u osób mających dostęp do internetu, a ich pozytywne doświadczenia były o 8,3% wyższe w porównaniu do tych, którzy nie mieli dostępu do sieci.

„Ogólnie rzecz biorąc, odkryliśmy, że średnie powiązania były spójne w różnych modelach adopcji internetu i wynikach dobrostanu. Osoby mające dostęp do internetu lub aktywnie z niego korzystające zgłaszały znacznie większe dobrostan niż ci, którzy nie mieli dostępu do sieci,” - prof. Andrew Przybylski

Korzyści z dostępu do internetu

W badaniu uwzględniono osiem wskaźników dobrostanu: satysfakcję życiową, codzienne negatywne i pozytywne doświadczenia, dwa wskaźniki dobrostanu społecznego (zadowolenie z miejsca zamieszkania i poczucie bezpieczeństwa), dobrostan fizyczny, dobrostan społecznościowy oraz poczucie celu. Czynniki takie jak edukacja, dochody i zdrowie również zostały uwzględnione w analizie.

„Byliśmy zaskoczeni, odkrywając pozytywną korelację między dobrostanem a korzystaniem z internetu w większości tysięcy modeli, które wykorzystaliśmy do analizy.” - Asystent prof. Matti Vuorre z Uniwersytetu w Tilburgu, który wcześniej pracował w OII

Różnice w zależności od płci i wieku

Chociaż ogólne wyniki były pozytywne, badacze zauważyli pewne zróżnicowanie w zależności od płci i wieku. Odkryli, że 4,9% powiązań między korzystaniem z internetu a dobrostanem społecznościowym było negatywnych, głównie wśród kobiet w wieku od 15 do 24 lat.

„Nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. Aby uczynić świat online bezpieczniejszym dla młodych ludzi, nie możemy podejmować działań bez wcześniejszych analiz i dopasowanych rozwiązań. Musimy być otwarci na zmiany wynikające z danych, a nie tylko prowadzić kolejny niepotrzebny spór.” - Prof. Andrew Przybylski

Badanie opublikowane w czasopiśmie Technology, Mind and Behaviour Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego sugeruje, że dostęp do internetu może znacząco poprawić jakość życia i dobrostan ludzi na całym świecie. Chociaż potrzebne są dalsze badania, wyniki te mogą przynieść nowe spojrzenie na debatę o czasie spędzanym przed ekranem i wpływie internetu na nasze życie.

 

Źródło: Dailymail