czwartek, 30 maj 2024 21:38

Prawie połowa pokolenia Z prowadzi podwójne życie online

Podwójne życie pokolenia Z Podwójne życie pokolenia Z fot: unsplash

Nowe badania ujawniają, że prawie połowa przedstawicieli pokolenia Z przyznaje się do prowadzenia podwójnego życia w internecie. Ankieta przeprowadzona wśród 2000 Amerykanów wykazała, że 46% osób w wieku od 16 do 24 lat zauważa znaczną różnicę między swoją osobowością online a tą w rzeczywistości.

  • Dlaczego prawie połowa pokolenia Z prowadzi podwójne życie online?
  • Jakie są konsekwencje zdrowotne prowadzenia podwójnego życia w sieci?
  • Jakie różnice między pokoleniami ujawniają badania Lenovo?
  • Jakie czynniki wpływają na to, że pokolenie Z ukrywa swoje życie online przed rodziną?
  • Co może pomóc młodym ludziom w bardziej otwartej komunikacji z bliskimi w rzeczywistości?

Podwójne życie w sieci

Z badań wynika, że jedna na pięć osób ze wszystkich pokoleń (1) ma sekretną tożsamość w internecie, o której nikt inny nie wie. Gerald Youngblood, dyrektor marketingu na Amerykę Północną w firmie technologicznej Lenovo, która przeprowadziła badanie, podkreślił, że około jedna piąta młodych ludzi na świecie cierpi na problemy ze zdrowiem psychicznym, co odzwierciedla globalny kryzys. Youngblood wyraził nadzieję, że te wyniki zachęcą do większej ilości rozmów między przyjaciółmi i rodziną na temat potrzeby zrozumienia swoich światów dla dobra zdrowia psychicznego.

Różnice między pokoleniami

Badanie Lenovo podzieliło 2000 ankietowanych równomiernie według pokoleń. Odkryto, że 38% Millenialsów (urodzonych między 1981 a 1996 rokiem), 18% przedstawicieli pokolenia X (urodzonych między 1965 a 1980 rokiem) oraz 8% Baby Boomers (urodzonych między 1955 a 1964 rokiem) przyznało, że ich osobowość online znacznie różni się od tej w rzeczywistości. Z kolei prawie jedna trzecia pokolenia Z (urodzonych między 1997 a 2012 rokiem) stwierdziła, że ukrywa swoje życie online przed rodziną. Ponad jedna czwarta Millenialsów zrobiła to samo.

Wpływ na zdrowie psychiczne

Badania wykazały również, że pokolenie Z niekoniecznie jest szczęśliwsze, prowadząc podwójne życie online. Ankieta wykazała, że 68% przedstawicieli pokolenia Z odczuwa rozbieżność między tym, kim są online a offline, co prowadzi do uczucia niepokoju (18%), samotności (17%) i depresji (15%).

Wyniki badań pokazują, że potrzeba więcej rozmów i zrozumienia między pokoleniami, aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z prowadzeniem życia online. Gerald Youngblood z Lenovo podkreślił znaczenie wczesnego doradztwa i interwencji, aby pomóc młodym ludziom w bardziej otwartej komunikacji z bliskimi w rzeczywistości.

Przypisy:

(1) Pokolenia to grupy ludzi urodzonych w podobnym okresie, którzy dzielą wspólne doświadczenia kulturowe, historyczne oraz społeczne, wpływające na ich sposób myślenia, wartości i zachowanie. Każde z głównych pokoleń ma swoje określenia, które obejmują określony przedział czasowy narodzin i często są związane z charakterystycznymi cechami lub zdarzeniami historycznymi. Oto krótki opis najczęściej wyróżnianych pokoleń:

  • Baby Boomers: Ludzie urodzeni w latach około 1946-1964. Nazwa pokolenia pochodzi od tzw. „baby boomu”, czyli gwałtownego wzrostu liczby urodzeń obserwowanego w krajach zachodnich po zakończeniu II wojny światowej. Baby Boomers często kojarzeni są z optymizmem powojennym oraz silnym zaangażowaniem w ruchy społeczne lat 60. i 70.
  • Pokolenie X: Osoby urodzone między 1965 a 1980 rokiem. Pokolenie to dorastało w okresie zimnej wojny i dużych zmian ekonomicznych, w tym rozwój technologii i początek ery komputerów. Często uważani za pierwsze pokolenie, które doświadczyło masowego rozwodu w rodzinach i większej liczby kobiet wchodzących na rynek pracy, co wpłynęło na ich niezależność i sceptyczne podejście do instytucji.
  • Milenialsi (Pokolenie Y): Ludzie urodzeni od początku lat 80. do około 1996 roku. To pokolenie, które dorastało w czasie boomu internetu i globalizacji, co miało wpływ na ich spojrzenie na świat jako bardziej połączony i zależny od technologii. Milenialsi są często opisywani jako bardziej otwarci na różnorodność i bardziej skoncentrowani na wartościach niż na materialnych osiągnięciach.
  • Pokolenie Z: Osoby urodzone od 1997 roku do początku lat 2010. To pokolenie jest prawdziwymi „cyfrowymi tubylcami”, którzy od najmłodszych lat mieli dostęp do internetu i nowoczesnych technologii. Są bardzo świadomi społecznie, wartościują autentyczność i indywidualność, a ich podejście do pracy i konsumpcji znacznie różni się od wcześniejszych pokoleń.

Różnice między pokoleniami są tematem wielu badań, zwłaszcza w kontekście zmieniających się warunków pracy, edukacji i relacji społecznych. Każde z pokoleń wnosi ze sobą unikalne cechy i wyzwania, które kształtują ich interakcje z innymi grupami wiekowymi i wpływają na społeczno-ekonomiczną dynamikę.

Źródło: Dailymail