czwartek, 25 sierpień 2022 11:53

Najważniejsze zasady BHP transportu wewnętrznego

wave.info.pl wave.info.pl pixabay

Źle zorganizowany transport wewnętrzny w magazynach lub brak zasad jego organizacji może przysporzyć nie lada problemów.

Od problemów z inspekcją pracy poprzez zatory w pracy, a nierzadko również niebezpieczne dla zdrowi i życia pracowników wypadki. Jak zorganizować transport wewnętrzny w magazynie? Jakich zasad BHP trzeba dotrzymać? Jak zadbać o bezpieczeństwo towarów i pracowników?

Ogólne zasady bezpieczeństwa transportu wewnątrzzakładowego

  • Układając zasady transportu wewnętrznego trzymać trzeba się kilku absolutnie podstawowych zasad. Od nich zaczniemy. Jakie to zasady?
  • Po pierwsze, masa transportowanych ładunków nie może przekraczać dopuszczalnego udźwigu danego środka transportu.
  • Rozmieszczenie i ułożenie ładunku na środkach transportu powinny umożliwiać bezpieczne warunku w trakcie przewozu, rozładunku i załadunku.
  • Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed upadkiem, przemieszczeniem lub rozczłonowaniem.
  • Osoby obsługujące dany środek transportu powinny posiadać niezbędne kwalifikacje dopuszczające je do obsługi danych urządzeń transportowych.

Zasady te wydają się proste. Zastanówmy się jednak jak często wiążemy dodatkowo ładunek, zabezpieczając go przed spadkiem z podnośnika wózka widłowego. Jak często, w natłoku prac, mając ma względzie szybki załadunek czy rozładunek, decydujemy się na transport ładunków na granicy, czy wręcz nieco ponad granicę udźwigu środka transportu. Takie sytuacje mają miejsce, a wypadki z tego tytułu cały czas się zdarzają. Warto bardzo dokładnie oznaczyć zarówno urządzenia jak i ładunki by operator i załoga byli świadomi zagrożenia. Może to odwlec ich przed podjęciem dyskusyjnych decyzji.

Drogi wewnątrz zakładowe i korytarze transportowe

Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek przygotowania i wdrożenie zasad ruchu wewnątrzzakładowego. W ich ramach powstać powinny korytarze transportowe jak i oznakowanie. Jakich wytycznych trzeba się trzymać. Do oznakowania korytarzy użyć trzeba znaków zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym, nic jednak nie stoi na przeszkodzie by oznakowanie to było jeszcze bardziej rozbudowane – zróżnicowane kolorem, rozbudowane o jednoznaczne oznakowanie. Przepisy ściśle określają również szerokość dróg transportowych.

Szerokość drogi dla ruchu pieszego jednokierunkowego wynosić powinna tyle co szerokość ładunku jaki niesie pieszy + 30 cm zapasu. W przypadku ruchu dwukierunkowego wartość tę pomnożyć trzeba x2.

Szerokość drogi dla ruchu z udziałem środków transportu wynosić powinna, dla ruchu jednokierunkowego szerokość środka transportowego (lub szerokość ładunku, jeśli jest szerszy) + 60 cm zapasu. W przypadku ruchu dwukierunkowego bierze się dwukrotną szerokość środka transportowego (lub ładunku) + 90 cm zapasu.

Odbojnice

Błędy się jednak zdarzają. Statystycznie każdego dnia odnotowuje się kolizje z udziałem wózków widłowych. Warto wiec zadbać o dodatkowe zabezpieczenie dróg transportowych w newralgicznych miejscach, przy regałach, na zakrętach, a także innych maszyn przed przypadkowym uszkodzeniem. Najlepiej sprawdzą się odbojnice. Czym są odbojnice? To metalowe rurki, przykręcone do podłoża, które pochłaniać mają siłę uderzenia w przypadku kolizji. W praktyce mają chronić regał, sprzęt lub ludzi przed uderzeniem wózka.

Autor: wave.info.pl