czwartek, 30 lipiec 2020 20:47

Zagrożenie, którego nie widać

szkoleniach BHP Opole szkoleniach BHP Opole

W środowisku pracy na pracownika czyha wiele zagrożeń – od widocznych, typu: niebezpieczne substancje, pożary, awarie urządzeń, praca na wysokości do niewidocznych spowodowanych przez mikroorganizmy, które mogą negatywnie oddziaływać na organizm człowieka i doprowadzać do wystąpienia chorób zawodowych.

Zagrożenie wywołane przez mikro i makroorganizmy nazywane są biologicznymi. Występują w miejscach, gdzie przebywa wiele osób, np.: zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, ośrodkach zdrowia.

Bezpośrednie narażenie na czynniki biologiczne

Osoby pracujące w usługach muszą pamiętać o tym zagrożeniu wynikającym z kontaktu z drugim człowiekiem. BHP Opole dostrzega problem zagrożeń biologicznych  i pomaga w eliminowaniu ryzyka zagrożenia.  Na szkoleniach BHP Opole pracownicy otrzymują instrukcję dotyczącą postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia biologicznego oraz informowani są o konieczność zachowania restrykcyjnych zasad higieny. Na czynniki biologiczne narażeni są pracownicy mający kontakt z wieloma osobami, zwłaszcza w sytuacji, kiedy współpracownicy lub klienci przechodzą chorobę układu oddechowego lub przeziębienie. Warto poddawać się profilaktycznym szczepieniom, wykonywać okresowe badania i zakładać ubranie odpowiednie do pogody.  Czynniki biologiczne mogą działać toksycznie, a nawet wywoływać alergię i nowotwory.

Zawody, w których specyfikę wpisane jest zagrożenie bakteryjne.

BHP Opole zwraca uwagę na to, że osoby, które wybrały następujące zawody: produkcja żywność, medycyna, kosmetologia, fryzjerstwo, opieka nad dziećmi i osobami starszymi muszą liczyć się z większym ryzykiem zakażenia biologicznego, ponieważ ich klienci mogą być nosicielami różnych wirusów  i bakterii, np.: opryszczki, paciorkowca, HCV, HIV, HPV, gronkowca. Zdaniem BHP Opole konieczne jest w tych zawodach bezwzględne stosowanie zasad higieny: dezynfekcja sprzętu i używanie sprzętu jednorazowego.

Środki ostrożności w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych

W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych może dojść do zakażenia na skutek używania  niezdezynfekowanych lub nieprawidłowo zdezynfekowanych albo niesterylnych narzędzi i przyborów takich jak: nożyczki, cążki, igły, grzebienie, szczotki. Zranić można się brzytwą, żaletką, nożyczkami lub urządzeniami stosowanymi w zabiegach kosmetycznych.


Doradcy z BHP Opole zwracają uwagę na to, że obowiązkiem pracodawcy jest  zapewnienie bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie konieczności, niszczenia odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu  czynnikiem biologicznym oraz  bezpiecznych warunków spożywania posiłków i napojów w wydzielonych pomieszczeniach.