wtorek, 23 kwiecień 2024 17:21

Medicare nie pokrywa kluczowych badań dla kobiet

Medicare nie pokrywa badań diagnostycznych dla kobiet Medicare nie pokrywa badań diagnostycznych dla kobiet pixabay

W Stanach Zjednoczonych coraz więcej kobiet z gęstą tkanką piersi musi radzić sobie z dodatkowymi kosztami badań diagnostycznych, takich jak ultrasonografia czy rezonans magnetyczny, które nie są pokrywane przez Medicare. Mimo że mammografia stanowi standard w diagnostyce raka piersi, w przypadku kobiet z gęstą tkanką może nie wykryć obecności guzów.

Czego się dowiesz?

1. Dlaczego Medicare nie pokrywa dodatkowych badań dla kobiet z gęstą tkanką piersi?
2. Jakie są finansowe konsekwencje dla kobiet zmuszonych do płacenia za dodatkowe badania?
3. Jakie działania podejmują lekarze i pacjentki w odpowiedzi na obecną politykę Medicare?
4. Co proponuje akt prawny "Find It Early Act"?
5. Jakie zmiany w polityce zdrowotnej są potrzebne, aby poprawić opiekę nad kobietami z gęstą tkanką piersi?

Problem z niedostatecznym pokryciem badań

Joellen Sommer, 66-letnia mieszkanka Manhattanu, regularnie korzystała z badań mammograficznych jako formy prewencji raka piersi. Jednak w tym roku, pomimo pełnego pokrycia mammografii przez Medicare, dowiedziała się, że dodatkowa ultrasonografia, która jest zalecana kobietom z gęstą tkanką piersi, nie będzie refundowana. Pani Sommer, mająca gęstą tkankę piersi i rodzinne obciążenie nowotworem, stoi przed koniecznością pokrycia kosztów dodatkowych badań, które mogą wynieść nawet 450 dolarów.

Odpowiedź ze strony lekarzy i pacjentek

Lekarze i pacjentki, takie jak Sommer, są zaniepokojeni obecną polityką Medicare, która nie pokrywa wszystkich niezbędnych badań dla kobiet z gęstą tkanką piersi. Krytykują oni system, który nie dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pacjentek, potencjalnie zwiększając ryzyko późnego wykrycia raka. Radiologia Lenox Hill w Nowym Jorku zaczęła ostrzegać pacjentki o możliwych dodatkowych kosztach związanych z badaniami, co dodatkowo potęguje niepewność wśród kobiet.

Działania legislacyjne i przyszłość badań

W odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie, reprezentantka Rosa DeLauro oraz reprezentant Brian Fitzpatrick przedstawili projekt ustawy "Find It Early Act", który ma na celu zapewnienie, że wszystkie plany ubezpieczeniowe pokryją badania diagnostyczne piersi, w tym mammografię, ultrasonografię oraz rezonans magnetyczny, bez dodatkowych kosztów dla pacjentek. Inicjatywa ta ma za zadanie zmniejszyć luki w obecnej opiece zdrowotnej i zapewnić lepszą ochronę dla kobiet z gęstą tkanką piersi.

Sytuacja, z którą mierzą się kobiety jak Joellen Sommer, podkreśla potrzebę reform w polityce zdrowotnej w zakresie pokrycia kosztów badań diagnostycznych raka piersi. Zmiany te są kluczowe, aby wszystkie kobiety, niezależnie od ich indywidualnych cech, miały równe szanse na wczesne wykrycie i leczenie raka piersi.

Źródło: New York Times