czwartek, 25 kwiecień 2024 18:06

Toksyczne chemikalia w produktach codziennego użytku mogą przenikać przez skórę

toksyczne substancje w plastikach toksyczne substancje w plastikach pixabay

Plastiki używane do produkcji mebli, elektroniki i izolacji domowej zawierają szereg toksycznych substancji, które mogą łatwo wchłaniać się przez ludzką skórę i dostawać do krwiobiegu. Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham przeprowadzili badania, które po raz pierwszy pokazały, że te substancje mogą przenikać przez skórę, co stanowi nowe zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Czego się dowiesz?

1. Jakie toksyczne substancje mogą przenikać przez ludzką skórę według naukowców z Uniwersytetu w Birmingham?
2. Jakie produkty codziennego użytku zawierają te toksyczne substancje?
3. Jakie zagrożenia dla zdrowia mogą się pojawić w wyniku narażenia na te substancje?
4. Jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie ze sobą uwalnianie toksycznych substancji do krwiobiegu?
5. Jakie działania regulacyjne mogą być konieczne w związku z wynikami tego badania?

Te toksyczne substancje, które są używane do zwiększenia odporności na ogień produktów, takich jak laptopy, foteliki samochodowe dla dzieci czy smartfony, zostały wykryte we krwiobiegu, co może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń tarczycy, rozwoju poznawczego, zdolności motorycznych, funkcji jajników oraz zwiększonego ryzyka zachorowania na raka.

Substancje toksyczne w codziennych produktach

Badanie wykazało, że niektóre z toksycznych substancji, takich jak polibromowane difenyloetery (PBDE), które są używane do produkcji plastików, mogą łatwo wchłaniać się przez skórę. Te substancje, choć nieco wycofywane ze względu na ich szkodliwe działanie, wciąż są obecne w wielu produktach codziennego użytku. Odkrycie, że mogą one przenikać przez skórę, otwiera nowe pole badań nad wpływem tych substancji na zdrowie ludzi oraz koniecznością wprowadzenia środków kontrolnych i regulacyjnych, aby minimalizować ich narażenie.

Konsekwencje dla zdrowia i środowiska

Skóra ludzka, będąc jednym z największych organów ciała, staje się teraz kolejnym źródłem narażenia na toksyczne substancje chemiczne. Konsekwencje tego narażenia mogą być poważne, zwłaszcza w przypadku długotrwałego kontaktu z produktami zawierającymi te substancje. Ponadto, obecność tych toksycznych substancji w środowisku, w tym w wodzie pitnej i glebie, może prowadzić do dalszego zanieczyszczenia i negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i ekosystemy. Dlatego istnieje pilna potrzeba dalszych badań nad wpływem substancji toksycznych na zdrowie i środowisko, oraz wdrożenia działań mających na celu ograniczenie ich uwalniania do środowiska oraz minimalizację narażenia ludzi na ich działanie.